Wil u genieten van een verblijf bij B&B Het Dijkhuis Eersel?

Dan kan het niet anders dan dat u bepaalde persoonsgegevens aan ons doorgeeft. We hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat uw boeking geregistreerd wordt in onze kalender en voor het wettelijk verplichte nachtregister. Maar we willen ook gewoon graag weten wie er bij ons logeert. Dat kunt u zich vast voorstellen.

In onze administratie houden we van onze gasten bij:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aankomst- en vertrekdatum
 • betaalgegevens
 • bedrijfsnaam indien van toepassing
 • emailcorrespondentie
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het boeken van een verblijf, in (e-mail)correspondentie of telefonisch
 • gegevens van uw activiteiten op onze website
 • geboortedatum en -plaats voor het nachtregister

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We vragen daarom ouders/voogden een oogje in het zeil te houden.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

 • Voor het verwerken van uw boeking
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Vanwege speciale verzoeken die u heeft.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen over uw (eventuele) verblijf bij ons of als u misschien iets heeft laten liggen.
 • Om te voldoen aan de eisen van het wettelijk verplichte nachtregister.
 • Voor de belastingdienst…

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B Het Dijkhuis Eersel bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in elk geval 7 jaar om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden en hoe wij gegevens beveiligen

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze afspraken met u en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor bescherming van uw gegevens.

We verkopen uw gegevens niet aan derden.

B&B Het Dijkhuis Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze boekingspagina op internet en onze website hebben een beveiligde verbinding (SSL). De computers/apparatuur en de programma’s waarmee we werken zijn voorzien van de nodige beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@hetdijkhuiseersel.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Het Dijkhuis Eersel. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetdijkhuiseersel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tenslotte willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Eersel,  25 mei 2018

B&B Het Dijkhuis Eersel
Dijk 33
5521 AW  EERSEL
Nederland
info@hetdijkhuiseersel.nl
+31 (0)6 47 87 12 25